Marvede Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040512-6

Fredningsnr.
382463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse, Stenalder (dateret 3500 - 3201 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse med randstenskæde og to kamre. 26 x 14 x 1,2 m. Antallet af randsten er 8, 11, 4 og 3 i hhv. N, S, Ø og V. Omtrandt i centrum ses raster af et stenkammer i form af en bæresten samt en dæksten, som er væltet mod nord. I dyssens østlige del ses et kammer af 4 bæresten. Kammeret er orienteret parralelt med randstenskædens længdeakse. Den tilhørende dæksten er skredet ned og ligger i kontakt med SØ-lige langsides bæresten. I dyssens vestlige del ses en vinkelrække af sten, orienteret parallelt med randstenskædens sider. Tre sten i sydlig række, to i vestlig.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: KUAS j.nr. 2003-2111-0964
Kulturstyrelsen
Langdysse med to kamre. Begge kamres længderetning er parallel med randstenskædens længderetning. Begge dæksten er væltet ned fra deres oprindelige plads. Det østlige kammers dæksten (2,1 x ≥1,5 x ca. 0,8 m) har mindst 30 skålgruber. På det centrale kammers dæksten (1,75 x 1,1 m) anes et skåltegn på den nedadvendte side.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Orienteret Ø-V. Synlige randstene N 8, S 11, Ø 2 og V 4. Min. 36 skåltegn på dæksten Ø-kammer. Stene i vest-del kan stamme fra et kammer eller en tværgående stensætning.

Litteraturhenvisninger  (0)