Kaarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110506-7

Fredningsnr.
150557

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/7 1921. Generalkonsul C.M. Pay, Højris Afmærkn.: MS. 1925, G. Hatt Høj, ca. 2,5 x 20 m i øst-vest, 18 m i nord-syd. Top let affladet. Lyngklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj. Velbevaret. 2 1/4 m høj, 20 m Ø-V, 18 m N-S. Topflade 5½ m i Tværmaal. Lynggroet i Plantage. Bevoksning: 1980: Lyng

1921 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 20 m i Ø-V, 18 m i N-S. Top let affladet. Lyngklædt i skov. FM 1/7 1921 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen let affladet. Skaden er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngklædt høj i lysning i Legind Plantage. Spredt bevokset med selvforyngede løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)