Bøgely I

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160106-33

Anlæg og datering

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 400 f.Kr. - 69 e.Kr.)
Flere af husene har velbevaret hegn. Typiske 4 sæts huse, enkelte med 6 sæt og tegn på udskiftning. 2 af husene er N-S vendte, øvrige Ø-V vendte.
Grubehus, Jernalder (dateret 540 - 710 e.Kr.)
Grubehuset formodes at høre til yngre romertids/ældre germanertids-bebyggelsen.
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 375 - 750 e.Kr.)
80 konstruktioner, heraf 36 staklader, 3 småhuse, 18 økonomibygninger og 23 langhuse. 17 hegn. Bebyggelse fra både ÆGJ og YGJ
Bygning, Bronzealder (dateret 900 - 501 f.Kr.)
Stenlægning/Stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Stensamling med en del flintafslag og en skraber.
Ovnanlæg (uspecificeret), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
To af ovnene er formodentlig keramikovne.
Dyrkningsspor, Historisk Tid (dateret 1200 - 1848 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2011 Byggeri og anlæg
Skanderborg Museum
Efter arkæologiske forundersøgelser på motorvejen Hårup-Låsby er der udnævn en lokalitet bestående af et større og to mindre felter på matr.nr. 2fh Flensted By, Låsby. Der er tale om hustomter, hegnsforløb og gruber fra hovedsagelig førromersk jernalder. Der er mange genbrugte lertagningsgruber og formodentlig en del funktionsgruber i de tre felter. Der udarbejdes budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse af ca. 17500 m2

2012 Museal udgravning
Skanderborg Museum
Udgravning af større jernalderbebyggelse fra sen førromersk jernalder, ældre romertid og yngre romertid/ældre germanertid. Ca. 60 huse, herunder 1 grubehus. Flere af de førromerske huse havde velbevaret omgivende hegn.

2012 Byggeri og anlæg
Skanderborg Museum
Foranlediget af anlæggelse af broarbejdsplads samt arbejdsvej i forbindelse med motorvejen Hårup-Låsby, vil museet gerne forundersøge et 21.800m2 stort areal. Journalnr. SBM1221 Bøgely I Etape III

2012 Byggeri og anlæg
Skanderborg Museum
Foranlediget af forundersøgelse på vejforlægninger (SBM 1298) er 4544 m2 udpeget til en egentlig arkæologisk undersøgelse under SBM 1221 Bøgely I etape II.

2012 Museal udgravning
Skanderborg Museum
Museet indstiller knap 1 ha til systematisk udgravning i forbindelse med etablering af broarbejdsplads for den kommende motorvej Herning-Aarhus (strækningen Låsby-Hårup). Sagen hedder SBM 1221 Bøgely I Etape III.

2012 Museal forundersøgelse
Skanderborg Museum
Forundersøgelse for SBM1221 Bøgely I Etape III: Der blev fundet i alt 155 anlæg og 12 fund i forundersøgelsen. Anlæggene kan for størsteparten relateres til bebyggelsen fra yngre romersk jernalder-ældre germansk jernalder som ligger lige SØ for berørte areal (SBM1221 Bøgely I Etape I, felt 3). I form og fyld minder stolperne på de to pladser meget om hinanden. Konkret er der fundet spor af 7 huskonstruktioner, et mulig hegn og 4 grubehuse i forundersøgelsen. I spredte gruber er der fundet keramik, som kan henføres til den tidlige del af førromersk jernalder.

2013 Museal udgravning
Skanderborg Museum
Foranledigt af forundersøgelsen SBM1353 Hårup-Låsby Terrænregulering, er der udpeget et areal på 2200m2 til systematisk udgravning. Her er der fundet et muligt forhistorisk/middelalderligt stendige og under/omkring det ligger der et hus og gruber. Denne udgravning skal kaldes SBM1221 Bøgely I Etape IV. Arealet knytter sig formodentlig til den større førromerske bebyggelse lige syd for.

2013 Museal udgravning
Skanderborg Museum
Baseret på den 3. forundersøgelse på SBM1298 Vejforlægning Motorvej Hårup-Låsby. Forventet udgravning af 14.690m2 med spor efter mindst 17 konstruktioner, herunder langhuse, staklader og hegn. Flere af husene har velbevarede vægstolper og kan ud fra hustypologi dateres til germansk jernalder. Et særligt gårdsanlæg må fremhæves, idet den har potentiale som stormandsgård. Gården er omgivet af et hegn i flere faser og husene i indhegningen har markant større stolper end øvrige huse på arealet. Gårdsanlægget ligger kun få meter væk fra den fredede gravrøse sb.7 og der formodes at være en relation ml. stormandsgården og gravanlægget i tid. Udgravning kommer til at hedde: SBM1221 Bøgely I etape V.

2013 Museal udgravning
Skanderborg Museum
Mindre udgravning baseret på forundersøgelsen af SBM1353 Hårup-Låsby Motorvej terrænregulering. Ved udgravningen, som er Bøgely etape IV, blev der fundet flere stenkoncentrationer i form af stenstreng og oval stensamling. Strengen er muligvis rester af et dige som måske daterer sig tilbage til oldtiden. I stenkoncentrationen blev der fundet en del afslag og en formodet datering til stenalder. Yderligere dukkede der enkelte anlæg op fra bl.a. jernalder og bronzealder.

2013 Museal udgravning
Skanderborg Museum
Baseret på forundersøgelsen SBM1298 Vejforlægning motorvej Hårup-Låsby. Lokaliteten bestod af 7 langhuse, enkelte hegnsgrøfte og 4 økonomibygninger/værksteder fra den ældre romerske jernalder. Dog et N-S-vendt hus formodes at være tilhørende bopladsen nord for stedet som dateres til germansk jernalder. Til husende hører en del gruber, hvoraf en viste sig at indeholde over 70 kværnsten, 6 mortersten og 30 knusesten. Øvrige gruber havde stort set alle brandlag og rødbrændte lag. SBM1221 Bøgely I etape II

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Fra en staklade/værkstedshytte, K31

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Fra tagbærende stolper i staklade/værkstedshytte, K31

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Fra tagbærende stolpe i staklade/værkstedshytte, K31

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Fra tagbærende stolpe i treskibet hus, K5

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Fra tagbærende stolpe i treskibet hus, K5

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Produktionsovn

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Produktionsovn

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Grubehus, K13

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Grubehus, K13

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus, K19

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus, K19

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus, K5

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Rektangulært udhus, K11

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Rektangulært udhus, K11.

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus, K28

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus K28

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus K25

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus, K38

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet hus K38

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Stensat grav, mulig kenotaf.

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K91.

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K91

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K80

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus K80

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K80

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus K95

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus K95.

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
N-S-vendt treskibet langhus, K100

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
N-S-vendt småhus, K115

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
N-S-vendt småhus, K115

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
N-S-vendt treskibet langhus, K100

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
N-S-vendt treskibet langhus, K100

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
N-S-vendt småhus, K115

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K116

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K116

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K116

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K127

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K127

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K127

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Kældergrube/kornlager

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Kældergrube/kornlager

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Kældergrube/kornlager

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K70

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus, K70

2014 Kulstof 14 datering
Skanderborg Museum
Treskibet langhus K70

2014 Byggeri og anlæg
Skanderborg Museum
I forbindelse med motorvejsbyggeriet fjernes den gamle Hovedvej fra Låsby til FLensted og yderligere et spor fjernes fra Flensted og hen til Kalbygaard. Vejkassen fjernes og der etableres landbrugsjord.

2015 Botanisk analyse
Skanderborg Museum
Makrofossilanalyser af en staklade, huse, gruber og ovne fra yngre bronzealder til yngre germansk jernalder. V. Marianne Høyem Andreasen

2015 Museal forundersøgelse
Skanderborg Museum
Skanderborg Museum har udført en mindre forundersøgelse under vejkassen ved det gamle rasteanlæg samt hovedvej omkring germanertidsbebyggelsen og gravpladsen ved Flensted Krat. Det viste sig at der var terrænreguleret op til 1,6m. Der blev ikke gjort hverken fund af genstande eller anlæg. Arealet er frigivet.