Sønder Teglgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-431

Anlæg og datering

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Nakkedelen til en større flintøkse (bortkommet).
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Sleben tyndnakket flintøkse. Længde ca. 24,8 cm. Brunpatineret.
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Tyndnakket bjergartsøkse (VSM 05461X5461).
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3300 - 2351 f.Kr.)
Formodet flintøkse med hulsleben æg. Bortkommet.
Undersøgelsehistorie

1870 Genstand givet til museum
Viborg Museum
Viborg Museum (Oldsagssamlingen i Viborg) modtager i 1870 et stykke af en flintøkse (1375) fra ".. Bartels junior paa Sønder Teglgaard ved Viborg."

1896 Genstand givet til museum
Viborg Museum
Viborg Museum modtager i 1896 en sleben, brunpatineret, tyndnakket flintøkse (4113) samt en hulsleben formodet flintøkse (4114 - bortkommet) funden på "Sønder Teglgård Mark ved Viborg."

1909 Køb af genstand til museum
Viborg Museum
Viborg Museum køber i 1909 en tyndnakket bjergartsøkse (5461) af en ukendt sælger for 4 kr. "Funden Sønderteilgaard" dvs. formodentlig ved Sønder Teglgård i Viborg sogn.

2013 Diverse sagsbehandling
Viborg Museum
- Fundsteder ved Sønder Teglgaard er usikkert. - Den patinerede tyndnakkede flintøkse (04113x4113) kan ud fra patineringen være er vådbundsfund og dermed måske et depotfund.

2013 Diverse sagsbehandling
Viborg Museum
Registrering af genstande til Museernes Samlinger og af fund/lokaliteter til Fund og Fortidsminder.