Sønder Teglgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-431

Anlæg og datering

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Nakkedelen til en større flintøkse (bortkommet).
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Sleben tyndnakket flintøkse. Længde ca. 24,8 cm. Brunpatineret.
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Tyndnakket bjergartsøkse (VSM 05461X5461).
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3300 - 2351 f.Kr.)
Formodet flintøkse med hulsleben æg. Bortkommet.
Undersøgelsehistorie

1870 Genstand givet til museum
Viborg Museum
Viborg Museum (Oldsagssamlingen i Viborg) modtager i 1870 et stykke af en flintøkse (1375) fra ".. Bartels junior paa Sønder Teglgaard ved Viborg."

1896 Genstand givet til museum
Viborg Museum
Viborg Museum modtager i 1896 en sleben, brunpatineret, tyndnakket flintøkse (4113) samt en hulsleben formodet flintøkse (4114 - bortkommet) funden på "Sønder Teglgård Mark ved Viborg."

1909 Køb af genstand til museum
Viborg Museum
Viborg Museum køber i 1909 en tyndnakket bjergartsøkse (5461) af en ukendt sælger for 4 kr. "Funden Sønderteilgaard" dvs. formodentlig ved Sønder Teglgård i Viborg sogn.

2013 Diverse sagsbehandling
Viborg Museum
Registrering af genstande til Museernes Samlinger og af fund/lokaliteter til Fund og Fortidsminder.

2013 Diverse sagsbehandling
Viborg Museum
- Fundsteder ved Sønder Teglgaard er usikkert. - Den patinerede tyndnakkede flintøkse (04113x4113) kan ud fra patineringen være er vådbundsfund og dermed måske et depotfund.