Forskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030110-470

Anlæg og datering

Marksystem, Oldtid (dateret 700 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1980 Museal rekognoscering
Kulturstyrelsen
Marksystem af anseelig størrelse med skelvolde terrassekanter og en del gravhøje og røser som indgår i skelforløbene.

Litteraturhenvisninger

Viggo Nielsen (f. 1920), Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgård Museum, Niels Chr. Clemmensen
Oldtidsagre i Danmark. Sjælland, Møn og Lolland-Falster
Højbjerg Jysk Arkæologisk Selskab distribution: Aarhus Universitetsforlag 2010


Billeder

Reliefkort af  Forskoven