Skovsende
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
170812-166

Fredningsnr.
290536

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)

Kilometersten, Nyere tid (dateret 1907 - 2000 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal 7000c Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme: Fr.nr. 2905:36 Milesten/kilometersten. Stenen er 105 x 105 cm, og 175 cm høj. Indhugget i stenens sydside er Frederik den 8.s monogram og indskriften "50 km". Herunder er der på stenen påmalet "VEILE".
Undersøgelsehistorie  (4)
2006 Museal rekognoscering
Sydvestjyske Museer
1800tals milesten omgjort til kilometersten med Frederik den 8. monogram og indskriften "50 km"

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: SJM 232
Sydvestjyske Museer
1800-tals milesten omgjort til kilometersten. Indhugget i stenen er Frederik den 8.s monogram og indskriften "50 km". Herunder er der på stenen påmalet "VEILE". Stenen består af en sokkel og en søjle, begge i tilhugget granit. Soklen har en 105x105 cm stor kvadratisk base, hvor ovenpå der er udhugget en 15 cm høj cirkulær underdel til søjlen. Selve søjlen er 160 cm høj, let konist (mindre i top end i bund) og med de sidste 15 cm gående op i en spids. Kilometerstenen er placeret 3,7 meter fra asfaltkanten. 90 cm øst for soklen er der placeret en trafiktællerboks fra Vejdirektoratet (Tidligere Ribe Amt). Ved besigtigelsen var tallet "8" i monogrammet og "50 km" opmalet med rødt, o firkanten rundt om "50 km" opmalet med hvidt. Monogram og VEILE har også været opmalet med rødt, men det var næsten slidt af monogrammet, og VEILE var kun vanskeligt læsbart.

Litteraturhenvisninger  (0)