Lørslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110507-43

Fredningsnr.
160516

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1605-16, 17, 18 Tingl.: 12/12 1891, gdr. Lars Christensen Krogh Afmærkn.: MS 1893, lærer Nissen. MS knækket, ny MS 1922, G. Hatt. Høj, 2,5 x 18 m, affladet top, let afgravet i vest. 3 rand- sten mod syd. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor og mægtig Høi; der er gravet i den. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj. 2½ m høj, 18 m i Tværmaal. Ved Syd- Sydøstfoden en ret betydelig Afgravning, hvorved er blottet nogle store Sten af Fodkredsen. En Afgravning strækker sig herfra opad Højsiden til Toppen. Paa Nordøstsiden er ogsaa en Afgravning. Disse Beskadigelser gamle. Paa Toppen udmunder en Gang, vistnok af gammel Rævegrav. Højens nordlige og vestlige Del var i 1921 nylig beplantet med Gran, som Ejeren siden har fjernet efter Ordre fra Nationalmuseet. Lynggroet i Ager. MS paa Toppen fandtes i 1921 knækket. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

1922 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. Pl. XI. Ny MS sat paa Sydsiden 1922.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 18 m, affladet top, let afgravet i vest. 3 randsten mod syd. Græsklædt i ager. FM 12/12 1891 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet for adskillige år siden - nu tilgroet. Mindre afgravning i V-siden ligeledes af ældre dato. Parkering: 400 m. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Delvis bevokset med træer, på vestsiden tre store grantræer..

Litteraturhenvisninger  (0)