Lørslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110507-45

Fredningsnr.
160518

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1605-16, 17, 18. Tingl.: 12/12 1891. Gdr. Lars Christensen Krogh Afmærkn.: MS 1893, lærer Nissen. MS knækket, ny MS 1922, G. Hatt. Høj, ca. 2,5 x 17 m. Gammelt brud ved toppen mod vest. Af- gravning i vest og sydøst. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høi, som synes udgravet. Bevoksning: 1980: Græs

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj, 2½ m høj, 17 m Ø-V, 16 m N-S. I Toppen en bred, men lidt dyb Nedgravning, hvorfra en Rende løber ned mod Nordvestfoden. Vestsiden og Østsiden har ikke ubetydelige Afgravninger, som Faarene stadig forøger. Lynggroet i Ager. MS paa Toppen. Bevoksning: 1980: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 17. Gammelt brud ved toppen mod vest. Afgravning i V og SØ. Græsklædt i ager. FM 12/12 1891 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen affladet og med mindre sænkning i V-siden. Mindre sænkning i højsiden mod V. Skaderne er af ældre dato og nu tilgroede. Desuden sten ved og på højfod. Forholdet påtalt og ejeren lovede at fjerne dem efter høst 1981. *** Genbesigtigelse *** 1981: Genbesigtiget af JØD. Se F599-36,167. Bevoksning: 1980: Græs

1996 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. Pl. IX, XI.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)