Høieriis
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110507-63

Fredningsnr.
160524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 14 m. Nordre side let afgravet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grönklædt Høi, stærkt gravet i. De sex sidstnævnte Höie, k-p, ligge paa Afbyggergarden Kirstinedals Marker.

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 m høj, 13 m i Tværmaal. Temmelig flad, bevokset med tæt Fyrrekrat. Betydelige Afgravninger er foretaget før Plantningen.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 14 m. Nordre side let afgravet. Græsklædt i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Mindre afgravning af N-siden. Af ældre dato og nu helt tilgroet. Bevoksning: Roser.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Helt tæt træbevokset høj på ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)