Tornhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110512-14

Fredningsnr.
16051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 4 x 17 m. Gamle afgravninger i syd og vest. Mindre sænkning i toppen. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. i-k] "Tornhöie"; i gjennemgravet og ødelagt; k lyngbevokset, stor og anselig. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig Høj. Henved 4 m høj, 18 m i Tværmaal. I Sydsiden en stor Afgravning, der naar 8 m ind fra Randen, men ikke helt til Bunden. Mindre Afgravninger i NØ- og Nordsiden. Vestfoden afgravet. I Toppen en stor, meterdyb Nedgravning, og nord herfor en mindre Nedgravning. Lynggroet i Ager. Højen kaldes ikke "Tornhøj", som i forrige Beretning. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 17 m. Gamle afgravninger i syd og vest. Mindre sænkning i toppen. Lyngklædt i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Kreaturnedtrampning ved højfod af ældre dato - nu helt tilgroet. Ældre afgravninger i S og V og mindre sænkning i toppen er ligeledes helt tilgroede. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, på vestsiden et par småtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)