Skulken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-294

Fredningsnr.
523685

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2012 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 5236:85 Sagnsten, Skulken. Stenen er en 5,5 x 2,7 m stor og 2,8 m høj granitblok. Blokken, der er slebet af isen, er skrutrygget. Sagn: Er kastet af den energiske trold på Christiansø. Stenen ligger ved et skovspor til Paradisgårde i den nordlige del af Paradisbakkerne.
Undersøgelsehistorie  (3)
2012 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2011-7.20.03-0007
Kroppedal Museum, Arkæologi
"Skulken" er en 5,5 x 2,7 x 2,8 m lang, bred og høj, istransporteret, issleben, af form nærmest skrutrygget, mosbegroet granitblok i en granplantage. Et skovspor passerer tæt forbi fra Paradisgårde. Sagn: Er kastet af en trold på Christiansø.

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Indmåling af sagnsten med GPS >4 m. Referencesignal meget svingende.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)