Hovby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050302-57

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2012 Museal besigtigelse
Journal nr.: SMV 8563
Museerne.dk
Besigtigelse af opdæmning af Faxe å ved Hovby syd for Faxe. Den jordbyggede dæmning ca. 110 m lang, 3-16 m bred og op til 1,5 m høj. Hovby mølle og møllesø er markeret på Original 1 kort, Hovby by, Fakse og møllesøen er markeret på høje målebordsblade 1842-1899 og lave målebordsblade 1901-1971. Møllen er anlagt før 1809 og har eksisteret indtil ca. 1940, hvor den blev revet ned.

Litteraturhenvisninger  (0)