Grim Nørgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110603-1

Fredningsnr.
160223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 15 m. Kartoffelkule i øst. Og vest for centret 3 m bred gravning nær til bund. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (10)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Høi, udgraven paa flere Steder.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 15 M. Tæt øst og vest for Centret dels en stor Katoffelkule, dels en 3 M. br. Gravning, begge til nær Bund.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8x15 m. Kartoffelkule i Øst, og Vest for Centret 3 m bred Gravning nær til Bund. Lynggroet i Hede.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et 4 m. bredt og 1,25 m. dybt tilgroet hul lige V for top. Fladere tilgroet sænkning Ø for top. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: KTH 15/8-79. S/H nr. 1, opt. 4 fra S. Farve nr. 1, opt. 16 fra V.

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A300/30
Museum Thy

2005 Museal prøvegravning
Journal nr.: A300/30
Museum Thy
Ved forundersøgelse i forbindelse med planer om etablering af en golfbane blev der afdækket et område på i alt 200 kvm på den lave højning. Der fandtes intet, som indicerer, at der har ligget en høj på stedet.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græs- og mosbevokset høj i afgræsset hedeareal. Højen har ret ujævn form pga omtalte ældre skader.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)