Østermarie-stenen 2
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-80

Fredningsnr.
523524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Østermarie kirke. Østermarie-stenen 2. Tre brudstykker samlet i et. Blågrå granitsten. Brudstykker- nes samlede længde er ca. 145 cm, bredde (max) ca. 22 cm, tykkelse (forneden) ca. 32 cm, (foroven) ca. 28 cm. Runeind- skrift, der er indhugget på de to modstående smalsider, ly- der i oversættelse: "Barne og Sibbe og Tue de rejste ste- nen efter deres fader Kæld. Krist hjælpe hans sjæl". De fire (5235-24, 25, 26, 27) runesten står i det lille ru- nestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke
Undersøgelsehistorie  (11)
1870 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1870 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kirkens Vaabenhuus findes opstillet en Runesteen, der forhen laa som Dørtærskel i Indgangsdøren men optoges i 1867. Den er omtalt (men ikke tegnet) i Jansens Manuskript om de bornholmske Runestene. Indskriften er tildeels meget tydelig, men tildeels ganske udslettet. Jeg læser den saaledes: R ... AUK. TOFI. OK. ASKUIR. LETU. RESA. STEN. EFTIR SIBA. .... SIN. KRIST. S(A)L. IAL(BI). Lacunen i Midten har ved indeholdt Ordet FAPUR, men kunde forresten rumme flere Runer. Indskriftens Slutning minder paafaldende om "Gyldensaa-Stenen" (See Nr. 142) Paa Stenens Bagside er udhugget en Blomst, som vistnok er et christeligt Symbol (mon med hensyn til 1ste Petr. Br. 1,24 ?). En anden mindre Runesteen (Brudstykke) findes oppe i Kirketaarnet; den skal allerede være omtalt i Bornholms-Beskrivelsen af 1624 (Manuscr. paa Univers. Bibl.) som siddende "i Støblingen, paa den venstre Side"; for tiden kan af Indskriften ikkun sees: UK. S ... R. RE ..... FAPURSI ......

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1901
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1901
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2: Tre brudstykker samlet i et. Blågrå granit. Brudstykkernes samlede længde er ca. 145 cm. Bredde (max) ca. 22 cm, tykkelse (forneden) ca. 32 cm, (foroven) ca. 28 cm. Runeindskrift, der er indhugget på de to modstående smalsider, lyder i oversættelse: "Barne og Sibbe og Tue de rejste stenen efter deres fader Kæld. Krist hjælpe hans sjæl". 3: Blågrå granitsten. Højde ca. 170 cm, bredde (max) ca. 105 cm, tykkelse ca. 25 cm. På den ene side et ca. 91 x 93 cm stort "propelkors" samt ornamentik i form af en kringleknude. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen" 5: Grå granitsten. Højde ca. 151 cm, bredde (ved jordoverfladen) ca. 60 cm (ved toppen) ca. 18 cm. Ved runeindskriftsbåndets begyndelse nederst på forsiden er indhugget en trekant. Indskriften lyder i oversættelse: "Øde og Sven og Ødgar rejste stenen efter Gunulv ... pog efter moderen Gunild". 6: Lysegrå granitsten. Højde ca. 180 cm, bredde på den ene bredside (forneden) ca. 44 cm, og på den anden ca. 33 cm. Foroven ca. 20,5 cm. Runeindskrifterne på de to bredsider kan ikke med sikkerhed oversættes. På den ene side er et processionskors med et indtegnet hagekors. De fire runesten står i det lille runestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4594/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4594/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østermariestenen 2: 1,2 x 0,3 x 0,2 m. Sammencementeret af 3 brudstykker. Opretstående, jordgravet. Runeindskrift på to modstående smalsider. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig, ikke mindst i samspil med de nærved stående 3 andre runestene samt med kirkeruinen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Barne og Sibbe og Tue de rejste ste- nen efter deres fader Kæld. Krist hjælpe hans sjæl.” Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 145 cm, bredde 22 cm. Omtalt 1624, to fragmenter udtaget fra kirkens tårn i 1871. Et tredje fragment opdagedes 1885. I dag er fragmenterne cementerede sammen og rejst i et runestensanlæg. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)