Smerup Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
110607-62

Fredningsnr.
16041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. Bredt udgravet til ca. en trediedel over bund. I øst var tidligere fårefold. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Synes ret sikkert at være en Gravhøj, ret bred, endnu ca. 1 m. h., af Muldjord; bredt udgravet til ca. 1/3 m. over Bund, i Øst omdannet til Faarefold. Ca 16 m. br. Intet Fund kendt. I Terrænet om 62-63, paa Matr. Nr. 57 (15 Tdr. Land) er fundet ca. 25 Stensager (opbevares hos "Hedemanden, Anders Kr. Mikkelsen, paa Stedet, samlede af ham og hans Fader), tynd- og tyknakkede Øxer, Mejsel, Flækkepil, trind Stridsøxe af sen Type, Sav, Flækker.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1x15 m. Bredt udgravet il ca. en Tredjedel over Bund. I Øst var tidligere Faarefold. Lynggroet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se Matr. Arkiv.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2024 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)