Lundby Krat

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-120

Fredningsnr.
121339

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindesten med skåltegn. 2,1 x 1,8 x 0,8 m. Rejst i 1888, 100-året for for stavnsbåndets ophævelse. Stenen er forsynet med en cirkulær bronzeplade (kobberlegering) med Frederik d. 6´s kontrafej. Herover: Rewentlau A.P. Bernstorf Colbiornsen Herunder: Kronprinds Frederic Jydske mænd rejste dette mindesmærke 1888 til erindring om Stavnsbåndets løsning 20 juni 1788 På bagsiden ses fordelt spredt på fladen 3 skåltegn, hvoraf 2 er 7 cm i diameter og 1 er 4 cm i diameter. Angiveligt stammer mindestenen fra en megalit.
Undersøgelsehistorie

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Mindesten med skåltegn. 2,1 x 1,8 x 0,8 m. Rejst i 1888, 100-året for for stavnsbåndets ophævelse. Stenen er forsynet med en cirkulær bronzeplade (kobberlegering) med Frederik d. 6´s kontrafej. Herover: "Rewentlau A.P. Bernstorf Colbiornsen" Herunder: Kronprinds Frederic Jydske mænd rejste dette mindesmærke 1888 til erindring om Stavnsbåndets løsning 20 juni 1788" På bagsiden ses fordelt spredt på fladen 3 skåltegn, hvoraf 2 er 7 cm i diameter og 1 er 4 cm i diameter. Angiveligt stammer mindestenen fra en megalit.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Skåltegn på stenens bagside, set fra SV
Oversigt set fra Ø
Skåltegn på bagsiden 3/3
Skåltegnsten på bagsiden, 2/3
Skåltegnsten på nagsiden 1/3
Mindestenen ses fra ØNØ