Herstedvester
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Albertslund

Sted- og lokalitetsnr.
020205-36

Fredningsnr.
312927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 - 1766 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen stele. Milestenen er 90 x 21 x 22 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med teksten ”F V” omkranset af en firkant. Derunder teksten ””1 ¾ M”. Stenen angiver 1 ¼ mil fra København på strækningen København-Roskilde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Stele af gråbrun granit. Står i bagkant af fortov mod græsareal, på strækningen København-Roskilde. Trænger til afrensning og opmaling. Påskrift: FV 1 3/4 M Mål: 21x21 31x31 87 4 55

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)