Vridsløselille
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Albertslund

Sted- og lokalitetsnr.
020205-37

Fredningsnr.
312936

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 - 1766 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 30 x 102 x 106 cm. Højden på milestenen med fundament er 194 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5´s monogram samt teksten ”2 MIIL”. Stenen angiver 2 mil fra København på strækningen København-Roskilde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen står mellem fortov og asfaltareal på benzintank. Milestene, som er fremstillet i lys grå granit med sorte nister, er i god stand men trænger til let afrensning og opmaling. Påskrift: Øverst en krone og nedenunder "F 5" og nedenunder igen "2 MIIL" Mål: 14 145 51 77 2,5

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)