Hedegårdene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020412-101

Fredningsnr.
322758

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 40 x 105 x 105 cm. Højden på milestenen med fundament er 200 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5´s monogram samt teksten ”4 MIIL”. Stenen angiver 4 mil fra København på strækningen København-Roskilde. Milestenen står på en jordhøjning, der er 350 x 250 x 50 cm.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen, som er af gråbrun granit, er i god stand men bør afrenses, opmales og rettes op. Den står på ca. 40 cm høj banke. Påskrift: Øverst en krone og nedenunder "F 5" og nedenunder igen " 4 MIIL". Mål: 14 145 55 75 3 og 12 105x105x20 6 64,5

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)