Vejlhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-276

Fredningsnr.
190545

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)
Flere vejspor/hulveje i hede nord for vejen til Hvidmose.

Fredningstekst
Vejsystem. Vejsystem bestående af mindst 20 hulveje i vifteform i nordvest-vendt skråning i græshede på matr.nr. 1a og 1d Ejsing Hede, Ejsing. Vejsporene er orienteret NV-SØ og NNV-SSØ og samler sig mod Smalle Å i nordvest. De er op til 200 m lange, ind til 1,5 m dybe og 0,4-1,5 m brede i bunden. Mod nord og nordvest afskæres hulvejene af et yngre vejtracé, der for-løber i retning Ø-V, i vest drejende til retning ØNØ-VSV. Vejsystemet befinder sig indenfor et areal, der i nordvest afgrænses af skellet til matr.nr. 6f Ejsing By, Ejsing, i nordøst af en linje i ØSØ-VSV mellem i vest knækket på nævnte skel og i øst knækket på skellet mellem matr.nr. 1a og 2a Ejsing Hede, i sydøst af skellet mod matr.nr. 2a og i sydvest af den nordlige kant af Hvidemosevej.
Undersøgelsehistorie  (3)
2014 Registreringsprojekt/vejspor
Journal nr.: 2014-7.20.00-0001
Kulturstyrelsen
Flere vejspor/hulveje i hede nord for vejen til Hvidmose. Ses tydeligt fra landevejen.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Museal besigtigelse
Holstebro Museum
Vifte af hulveje som drejer af og samles i NNV. Deler sig derfra ud i SØ-SSØ retning, med buede forløb. De omtrent 14 hulveje er mellem 60-200 meter lange, mellem 40-150 meter brede og omkring 50-150 meter dybe. Beliggende i græshede knap 120 meter fra Skivevej.

Litteraturhenvisninger  (0)