Kirke-Fjenneslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040104-50

Fredningsnr.
352442

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1766 - 1808 e.Kr.)
Fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 107x107 cm. Højden på milestenen med fundament er 205 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 7´s monogram samt teksten ”9 Miil”. Stenen angiver 9 mil fra København på strækningen København-Korsør.
Undersøgelsehistorie

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen, som er af lys gråbrun granit, er i god stand men bør afrenses og opmales. Påskrift under krone: CR VII 9 MIIL Mål: 13 145 54 78 2,5 og 11 105x105x43 4,5 63

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen


Billeder

Milesten set mod København
Milesten
Milesten
1
2
3