Brohuse-Runestenen
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-117

Fredningsnr.
523512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Runesten, kløvet sten i to brudstykker, der sammenholdes af to jernankre. Højde 2,1 m, bredde 0,65-0,70 m og tykkelse 0,25-0,30 m. Runeindskrift på smalsiden ud mod vejen. Lig- ger i lille lund.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brohuse"=Runestenen, først paaagtet siden 1866, nu optagen af Broen og opstillet S. for samme. Indskriften er:[runetegn] Det særegne andet Ord læser jeg som "auka let", og forstaaer det saaledes:"Bufi lod øge" denne Steen til de andre Mindestene, som forhen stode paa samme Plads; det bemærkes derhos, at flere af de andre Stene i Broen aldeles have Form som Bautastene, men hvor de ere tagne fra, kan nu Ingen vide. - Et Par af Runerne synes vel at være "stungne"; men ved en opmærksom Betragtning af selve Stenen vil man vistnok finde, at disse Fordybninger ere aldeles tilfældige. Stenen turde maaske være den ældste af alle de bekjendte bornholmske Runestene.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runesten, kløvet Sten i to Brudstykker, der sammenholdes af to Jernankre. Højde 2.10 m, Bredde 0.65 - 0.70 m, Tykkelse 0.25 - 0.30 m. Runeindskrift paa Smalsiden ud mod Vejen. Ligger i en lille Lund.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten stående ca. 10 m V for alfar vej i lille, forsømt anlæg i gammel skov. 2,3 x 0,7 x 0,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** En af Bornholms ældste (før-kristne) runesten. Med oplysningstavle, der fortæller om runesten generelt og denne specielt. Smukt beliggende ved Gyldensø.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 225 cm, bredde 32 cm. Omtalt 1870, udtaget i to fragmenter og fikseret lodret med en jernklampe. I dag forekommer stenen med en bronzeklampe, og er rejst ved vejkant syd for Brohusebroen. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)