Ormeslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040320-83

Fredningsnr.
362132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1770 - 1790 e.Kr.)

Milepælhøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten på milestenshøj. Højningen er ca. 8 x 6 m. Milestenen er ca. 27 x 29 x 95 cm. På forsiden af stenen er indhugget Christian den 7´s monogram og teksten "13 1/4 M". Inskriptionen er opmalet med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Stenen, som er rødbrun stribet er af granit og i god stand, men bør afrenses og opmales. Påskrift: C VII 13 1/4 M Mål: 18x18,5 27x29 95 3 51 Omgivelser: Stenen står på lille jordhøj bag grøft.

Litteraturhenvisninger  (0)