Hulby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-224

Fredningsnr.
372149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1846 - 1848 e.Kr.)

Milepælhøj, Nyere tid (dateret 1700 - 2020 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten stående på milestenshøj. Milestenshøjen er ca. 5 x 7 m og omkranset til tre sider (S, V og N) af en busk. Midt på milestenshøjen står selve milestenen, der er en keglestub med khel på keglen. Ca. 62,5 x 62,5 x 126 cm. På forsiden af milestenen er indhugget Christian den 7´s monogram og kongekrone samt teksten "13½". Busken kan vedligeholdes og plejes som hidtil. Inskriptionerne kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen, som er mellemgrå er af granit. Stenen trænger til let afrensning og opmaling, og bør rettes op. Milestenen står på en lysegrå marmorsokkel. Påskrift under krone: CR VII 13½ Mål: 8 86,5 29,5 47 2,5 og 5,5 62,5x62,5x22,5 4 47 (marmorsokkel83x83x32) Omgivelser: Trefløjet hæk.

Litteraturhenvisninger  (0)