Skovrød

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-162

Fredningsnr.
292966

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2014 e.Kr.)
Fredningstekst

Milesten af typen keglestub uden kehl. Stenen er rødbrun og af granit. Påskrift: FR VII 2½ MIIL 1853
Undersøgelsehistorie

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub uden kehl. Stenen er rødbrun og af granit. Den trænger til opretning, hævning, afrensning og opmaling. Påskrift: FR VII 2½ MIIL 1853 Mål: 3,5 98 30 45,5 62,5x62,5x22 27 80 Omgivelser: Stensætning på 3 sider. Højde 0-50 cm.


Billeder

1
2