Gislinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030702-148

Fredningsnr.
312310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. Milestenen er 30 x 30 x 105 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription teksten ”9 ¾ M”. Stenen angiver 9,75 mil fra København på strækningen København-Kalundborg. Stenen kan opmales som hidtil i de oprindelige farver med linoliemaling og i samme typografi og omfang. Stående i et anlæg der er 600 x 600 cm, og omgivet af en hæk på tre sider.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys gråbrun granit. Stenen er i rimelig god stand men bør afrenses og opmales. Omgivet af trefløjet tjørnehæk. Påskrift: 9 3/4 Mål: 24x25 30x30 104 32 43

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)