Tømmerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030108-232

Fredningsnr.
312121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Milepælhøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. Milestenen er 60 x 60 x 130 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt teksten ”13 ½ M”. Stenen angiver 13,5 mil fra København på strækningen København-Kalundborg. Stenen kan opmales som hidtil i de oprindelige farver med linoliemaling og i samme typografi og omfang. Stenen står på en milepælshøj, der er 600 x 600 m. På tre sider er højen omgivet af en hæk.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Mellemgråbrun granit. Rimelig god stand men trænger til lettere afrensning samt opmaling. Milestenen er omgivet af en trefløjet hæk og står på 50-60 cm høj banke. Påskrift under krone: CR VIII 13½ Mål: 5,5 62,5x62,5x17 3 46 og 6 84,5 31 46,5 2,5

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)