Stenløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010605-165

Fredningsnr.
302842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1854 - 1854 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub uden kehl. Rødbrun granit. "I.P.Jensen medlem af Frederiksborg amts vejudvalg 1898-1928", er indhugget på stenens bagside. Påskrift: FR VII 3 MIIL 1854
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub uden kehl. Rødbrun granit. Trænger til afrensning og opmaling. Står sammen med US411 ved indkørslen til gårdspladsen på gården Bjellerup, hvor jubilaren boede i 1928. Har stået på strækningen Hillerød-Værebro - sandsynligvis fjernet fra oprindelig plads i forbindelse med en udbygning af vejen - i 1928 givet som gave til "I.P.Jensen medlem af Frederiksborg amts vejudvalg 1898-1928", som der er indhugget på stenens bagside . Påskrift: FR VII 3 MIIL 1854 Mål: 5 119,5 31 56 72x72x27 43,5 93,5

Litteraturhenvisninger  (0)