Brønshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-607

Fredningsnr.
313071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1784 - 1839 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca. 56 x 55 x 176 cm. På stenens forside ses en kongekrone, kong Frederik d. 6´s monogram og teksten "½ MIIL".
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen obelisk. Lys gråbrun granit med sorte nister. I god stand men trænger til afrensning og opmaling. Bag den gamle Rytterskole på Brønshøj Torv. Står i pænt haveområde. Påskrift under krone og over posthorn: F R VI ½ MIIL Mål: 17 30x30 52x51 111 56x55 56x55 8 72x73x 35 4 90||-|underkant|posthorn. Stenen er fremstillet omkring 1830 som en prøve på de milesten, som skulle erstatte de hidtidige hel- og halvmilesten udformet som obelisker af norsk marmor, der blev rejst langs hovedlandevejene på Sjælland fra 1778. Mange af disse var kraftigt forvitrede allerede i begyndelsen af 1800-årene. Der findes tilsvarende prøveeksemplarer af små obelisker fremstillet af faxekalk og bornholmsk sandsten. Det blev imidlertid besluttet i 1842 at de nye hel- og halvmilesten skulle udformes som keglestubbe af granit.

Litteraturhenvisninger  (0)