Brøndby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Brøndby

Sted- og lokalitetsnr.
020202-38

Fredningsnr.
312914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 - 1766 e.Kr.)
Fredningstekst

Milesten af typen stele. Milestenen er 89x19x21 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med teksten ”F V” omkranset af en firkant. Derunder teksten ””1 ¼ M”. Stenen angiver 1 ¼ mil fra København på strækningen København-Roskilde.
Undersøgelsehistorie

2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys rødbrun granit. I god stand men trænger til afrensning og opmaling. Står på hjørnet ved stiforbindelse ad Vestencienten. Påskrift: 1 1/4 M Mål: 0 33x30 39x34 55 Diameter|7|dybde|1,5

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen


Billeder

Milesten
Milesten
1
2