Fæhyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-151

Fredningsnr.
1503116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Bobbelgaard m.fl. Tingl.: 9/7 1903 og 18/12 1913, gdr. Peder Sørensen Astrup Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, "Fæhøj", 3,2 x 20 m. Top lidt indsænket. Sydfod aftrådt på et stykke. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er beliggende 30 Skridt fra NV. Hjørnet, mod Over-Astrup Eng. Det er en dejlig grøn Høj med Sænkning oveni og ubeskadiget paa det nær, at den har tabt noget ved Pløjningen. Den er 70 Skridt i Omkreds. Vejen til Over-Astrup Eng gaaer V. om, immellem Højen og Skjellet. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fæhøi, kvadratisk afskaaren ved Pløining om Foden, forøvrigt vel bevaret; Tværmaal 58 Fod, Høide 8 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(N: "Fæhøj"), 3,2 x 20 m. Top lidt indsænket. Foden staar gennemgaaende for stejlt. Mod S. paa et 3-4 m. br. Parti fladt aftraadt af Kreaturer, 0,25 m. dybt, ogsaa om Mærkestenen, i søndre Side; fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Fæhøj", 3,2 x 20 m. top lidt indsænket. Sydfor aftrådt på et stykke. Græsgroet i ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Fæhøj". Mål: 3,2 x 17,0 (N/S) x 15,0 (Ø/V) m. Top lidt indsænket. Bortset fra S-lige højside er siden på øvrige del af høj aftrådt i middelsvær grad, værst imod N, hvor der midt på højside er en op til 40 cm. høj brink. Alt nu bevokset. M.S. henligger væltet ved S-lige højfod, delvis skjult af græs. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)