Hvil'hyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-261

Fredningsnr.
1503126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hvilehøj", 2,6 x 20 m. I top 4-5 m bred sænkning, 1 m dyb med udgang i SØ. Omkring højen en grøftartet forsænk- ning, der må betragtes som hørende med til anlægget. Lyng- groet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvilehøj er 270 Skridt NNO for Øster-Ulsted Gaards NO Hjørneskjel, og den var meget vanskelig at afsætte, da Hedeskjellene ere meget utydelige, og de faa Beboere der nærmest ved kjende ikke tilvisse Helligsøboernes Skifter. - Højen er rigtig grundig ødelagt, da den foruden at være udkastet har en Grøft rundtom, hvor det vistnok har været Meningen at gaa ned og tage Krandsen. I Grøften har den 58 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvilehøi, grundigt ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(N: "Hvilehøj"), 2,6 x 22 m. I Top en 4-5 m. bred Sænkning 1 m. d., med udgang mod Sø. Randsten synes borttagne i en Fure 2-3 m. inden for Foden. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hvilehøj", 2,6 x 20 m. I Top 4-5 m bred Sænkning, 1 m dyb med Udgang i SØ. Omkring Højen en grøftartet Forsænkning, der maa betragtes som hørende med til Anlægget. Lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., dog med tilgroet, mindre kreaturskade på østre højside. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Den omtslte grøft uden om den midterste del af højen giver den en lidt speciel form. gæsklædt i ager, bevokset med et par egetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)