Hald'hyv

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-281

Fredningsnr.
150270

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 6a Tingl.: 8/8 1883. Købt Afmærkn.: MS, 1887 Høj af "Haldhøje", 4,2 x 22 m. I østre side et skred 0,3 m højt. Fod noget aftrådt. I SØ 2 randsten.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det er den østligste af Højene, som fra "Store Kippelhøj" afgiver en ret Linie paa den et Par Tusinde Alen Ø for liggende "Hvilehøj". Haldhøj er ganske ubeskadiget med Undtagelse af, at den kan være pløjet vel nær. Den har vel ogsaa af sidstnævnte Grund kun 91 Skridt i Omfang. Denne Høj ligger paa Østenden af Bakken, hvor den hælder (er hald) mod Ø. og S. Der søndenom, nede ved Vester-Ulsted Gaard, gaaer et Drag af Enge og Moser, der ender i Hvidkjær tæt NV. for Øster-Ulsted Gaard. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, rund og toppet. Haldhøi. Den er 68 Fod i Tværmaal, 14 Fod høi. Se Prospect - vedlagt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Haldhøje", 4,2 x 22 m. I østre Side et Skred, ca. 1/3 m. h. Over Foden noget aftraadt; i Sø. er 2 Randsten, 1/3 m. store, blevne synlige. Mærkesten syd for Toppen; fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Haldhøje", 4,2 x 22 m. I østre Side et Skred 0,3 m højt. Fod noget aftraadt. I SØ 2 Randsten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Haldhøje". Alvorlige nye kreaturskader: Øverst på højside hele vejen rundt en 0,2-0,4 m. høj skrænt med friske kreaturspor. Længere nede på V-side af høj en ca. 9 m. lang, op til 0,6 m. høj brink. Foran denne et større stykke af højsiden uden vegetation. M.S. kan vælte når som helst. Vedr. skader - Se 1502:67. ********************************************** Genbesigtiget 17.8.1981 af JHB - Se 1502:67. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. De i nyberejsningsteksten omtalte kreaturskader er groet til og FMstenen står stabilt.