Alsted-sten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-66

Fredningsnr.
352440

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 1000 - 1050 e.Kr.)

Fredningstekst
Alsted-sten Granitsten med en højde på 140 cm og en største bredde på 75 cm. Stenen er ornamenteret med et processionskors midt på stenens bredside. Runeindskriften er placeret på den ene bredside. Oversat lyder indskriften: ”Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke (el. Adelsværd)”. Runesten genanvendt som bygningssten i kirke. Stenen har så længe den har været kendt haft plads i Alsted kirke. På Worms tid var den indmuret i våbenhuset. Placering i kirkens skib.
Undersøgelsehistorie  (4)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Diverse sagsbehandling
Moesgård Museum
Afventer data

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Matr. nr. 66, Alsted By, Alsted. Runesten genanvendt som bygningssten i kirke. Stenen har så længe den har været kendt haft plads i Alsted kirke. På Worms tid var den indmuret i våbenhuset. Placering i kirkens skib. Datering 1000-1050 - Overgangen vikingetid/middelalder. Fundet før 1943. Granitsten med en højde på 140 cm. og en største bredde på 75 cm. Stenen er ornamenteret med et processionskors midt på stenens bredside. Runeinskriften er placeret på den ene bredside – indskriften begynder nederst i venstre side. Runeindskriften lyder: ”Ǣskæll satti s[t]ēna þessi æftiR Ǿstēn ok FlīR, brōður sinn, sun Ǿstē[n]s, Aðalmæ[r]ki/Aðalmǣki”. Oversat lyder indskriften: ”Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke (el. Adelsværd)”. Andetleddet i afdødes tilnavn Aðalmærki er dels forklaret som neutrumsordet mærki, 'mindesmærke' eller måske mere sandsynligt maskulinumsordet mǣkir 'sværd' (Peterson 2007 s. 16).

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke (el. Adelsværd).” Dateres 1000-1050. Højde 140 cm, bredde 75 cm. Omtalt allerede 1643, indmuret i våbenhus, sidenhen rejst i kirkens skib. Prydes af et centralt georgskors med indrammende runebånd. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)