Bodilsker-sten 3
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-434

Fredningsnr.
5335354

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Udateret (dateret 1025 - 1075 e.Kr.)

Fredningstekst
Bodilsker-sten 3. Runesten af granit. 84 cm høj, 47 cm bred og 18 cm tyk. Stenen er et fragment. Toppen er afslået og nederste stykke mangler. Midt på stenen er placeret et Skt. Georgskors. På stenens bredside er indskriften indfattet i et konturordnet rammebånd. Begyndelsen har været nederst i rammen til venstre. I oversættelse lyder stenens indskrift ” ... Thorkil og Alvkil rejste denne sten efter Økil/Øthkil, fader …”. Stenen befinder sig nu i Bodilskirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Bodilsker-sten 3. Runesten af granit. 84 cm. høj, 47 cm. bred og 18 cm. tyk. Stenen er et fragment. Toppen er afslået og nederste stykke mangler. Midt på stenen er placeret et Skt. Georgskors. På stenens bredside er indskriften indfattet i et konturordnet rammebånd. Begyndelsen har været nederst i rammen til venstre. I oversættelse lyder stenens indskrift ” ... Thorkil og Alvkil rejste denne sten efter Økil/Øthkil, fader …”. Personnavnet ristet eykil vedrører samme person, som på Østermarie-sten 1 (Bh 51) skrives "aukil". Datering: 1025-1075. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Stenen blev opdaget højt oppe i Bodilskirkens tårn i den udvendige mur og blev udtaget 1883. Stenen befinder sig nu i Bodilskirkes våbenhus.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
” … Thorkild og Alkvil rejste denne sten efter Økil (evt. Øthkil), fader.” Dateres 1025-1075. Højde 84 cm, bredde 47 cm. Omtalt 1883, højt placeret i kirketårnet, udtaget samme år. I dag rejst i våbenhuset. Stenen prydes af et centralt georgskors. Runerne er bemalet med sort. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)