Bodilsker-sten 4
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-435

Fredningsnr.
5335355

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Udateret (dateret 1025 - 1075 e.Kr.)

Fredningstekst
Bodilsker-sten 4. Runesten af granit. Højde 195 cm og største bredde 54 cm. Da stenen ikke har været udtaget, kendes målet for tykkelsen ikke. Stenen er noget skadet langs venstre kant set i forhold til indskriftsiden. Indskriften på stenens bredside er indfattet i et konturordnet rammebånd.I oversættelse lyder indskriften: ” ... lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Stenen er endnu anbragt i liggende stilling i muren i Bodilskirke. Pudsen er fjernet og stenens bredside er synlig.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Bodilsker-sten 4. Runesten af granit. Højde 195 cm. og største bredde 54 cm. Da stenen ikke har været udtaget, kendes målet for tykkelsen ikke. Stenen er noget skadet langs venstre kant set i forhold til indskriftsiden. Indskriften på stenens bredside er indfattet i et konturordnet rammebånd og begynder nederst til venstre. En sekvens står uden for rammebåndet i højre side (indhugget vinkelret set i forhold til rammebåndet), selvom rammelinjen er ført helt til stenens bund. Et lodret appendiks uden rammebånd er indhugget midt på stenen og skal læses ovenfra og nedefter. I oversættelse lyder indskriften: ” ... lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke”. Indskriften er en rejserformel. Flertalsformen "letu" viser, at der har været flere end en stenrejser. Datering: 1025-1075. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundår 1883. Stenen blev opdaget i Bodilkirkens tårn i sydmuren under murpudsen, 60 cm over jorden. Stenen er endnu anbragt i liggende stilling i muren i Bodilskirke. Pudsen er fjernet og stenens bredside er synlig.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
” … lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke.” Dateres 1025-1075. Længde 195 cm, bredde 54 cm. Opdaget i kirketårnet under murpudsen, 60 cm over jorden. I dag præsenterer stenen uden pudsen. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)