Bodilsker-sten 5
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-436

Fredningsnr.
5335356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1075 - 1125 e.Kr.)

Fredningstekst
Bodilsker-sten 5. Runestenen er 370 cm høj, 44 cm bred og 40 cm tyk. Højden er den fulde højde. I dens nuværende placering måler stenen 357 cm over gulvet. Stenen, der blev kløvet ved optagningen, hvor også stenfliser røg af, er sat sammen igen. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil med mandelformet øje) og hale, der snor sig sammen i en ottetalsformation nederst. Et Skt. Georgskors ses midt på fladen øverst. Indskriften på stenens bredside i runeslangen begynder nederst til venstre. I oversættelse lyder indskriften: ” Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt”. Stenen står i Bodilskirkens våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Bodilsker-sten 5. Runestenen er 370 cm. høj, 44 cm. bred og 40 cm. tyk. Højden er den fulde højde. I dens nuværende placering måler stenen 357 cm over gulvet. Stenen, der blev kløvet ved optagningen, hvor også stenfliser røg af, er sat sammen igen. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil med mandelformet øje) og hale, der snor sig sammen i en ottetalsformation nederst. Et Skt. Georgskors ses midt på fladen øverst. Indskriften på stenens bredside i runeslangen begynder nederst til venstre. I oversættelse lyder indskriften: ” Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt”. Indskriften er opbygget af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Indskriften har flere lighedspunkter med svenske indskrifter - brugen af verberne létta og rétta eksempelvis. Datering: 1075-1125. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk hører den til blandt de yngste sten i gruppen. Runesten genanvendt som grundsten i kirke. Fundår 1911. Stenen blev fundet i Bodilskirke i forbindelse med ombygning. Den lå i grundmuren i kirkeskibets nordmur med indskriftsiden nedad. I forbindelse med kløvning ved optagelsen blev runerne opdaget. Stenen står i Bodilskirkens våbenhus.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Esben lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt.” Dateres 1075-1125. Højde 370 cm, bredde 44 cm. Opdaget i skibets grundmur med runerne nedadvendt, i dag rejst i våbenhuset. Stenen prydes af et runebånd, der terminerer i en runeslange, samt et georgskors øverst. Runerne og motiverne er bemalet med sort. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)