Ø. Ulstedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-287

Fredningsnr.
150266

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 5h Tingl.: 9/7 1903. Husmand Søren Chr. Christensen Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, 2,9 x 21 m. Top let sænket. Over Ø-fod et dige med grøft. Græs-lyngklædt i ager. Velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellet mod 5a gaaer over Østsiden. Denne Høj er ikke saa stor som de efterfølgende tre Kæmper i Rækken (81,82 og 84) [sb. 286,285,281]. Omkredsen er 82 Skridt. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høi, 66 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi. Lidt flad i Toppen. Se Prospect - vedlagt. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 21 m. Toppen er let sænket; over østre Fod et Dige med Grøft. Mærkesten i s. Side, fredlyst. Paa Ejendommen er f. 5-6 Flintsager. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 21 m. Top let sænket. Over Ø-Fod et Dige med Grøft. Græs-lyngklædt i Ager. Velbevaret.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Top let indsænket. På nordvestre side af høj gl., nu tilgroet kreaturskade (uregelmæssig aftrædning af højside). Imod SV pløjes lidt for tæt til højfod. Mindre del af østre højfod afgravet i forb. med gl. grøft. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Læbælte med grøft tæt øst om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)