Glenstrup-sten 2
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140604-145

Fredningsnr.
181298

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Glenstrup-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 147 cm høj, 54 cm bred og 47 cm tyk. På stenens bagside er der en billedfremstilling af en hind og en hjort. Sandsynligvis en kristen billedfremstilling. Indskriften er placeret på stenens bredside med en tilføjelse på stenens højre smalside. Bredsidens tekstbånd begynder i nedre venstre hjørne, og indskriften fortsætter nedefra og op på smalsiden. I oversættelse lyder indskriften: ” Toke satte denne sten efter Uflå (eller Yfle?), en meget god thegn”. I dag opbevaret i Glenstrup Kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Glenstrup-sten 2. Alternativ titel Handest-stenen. Runesten af granit. Stenen er 147 cm. høj, 54 cm. bred og 47 cm. tyk. På stenens bagside er der en billedfremstilling af en hind og en hjort. Sandsynligvis en kristen billedfremstilling. Indskriften er placeret på stenens bredside med en tilføjelse på stenens højre smalside. Bredsidens tekstbånd begynder i nedre venstre hjørne, og indskriften fortsætter nedefra og op på smalsiden. I oversættelse lyder indskriften: ” Toke satte denne sten efter Uflå (eller Yfle?), en meget god thegn”. Runesten genanvendt som bygningselement først i kirke siden i tørvehus. Fundår 1877. Runerne blev opdaget efter at stenen var flyttet fra "ødekirken" i Handest og anbragt som hjørnesten i et tørvehus. Den blev udtaget i 1881 og en tid opstillet ved landevejen. I dag opbevaret i Glenstrup Kirkes våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Toke satte denne sten efter Uflå (evt. Yfle), en meget god thegn.” Dateres 970-1020. Højde 147 cm, bredde 54 cm. Omtalt 1877, rejst 1881 i kirkens våbenhus. Runerne er bemalet med rødt. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: God til Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)