Gunderup-sten 1

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-126

Fredningsnr.
131369

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 960 e.Kr.)
Fredningstekst

Gunderup-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 246 cm høj, 74,5 cm bred og 64,5 cm tyk. Indskrift på to af stenens sider med to tekstbånd på hver side op mod stenens top. Indskriftens fire tekstlinjer læses fra venstre mod højre med start i det nederste venstre hjørne, idet stenkanten er udnyttet til at dele teksten op i to halvdele. Indskriften lyder i oversættelse: ” Toke rejste disse sten og gjorde disse kumler efter sin måg (stedfader) Abe (Ebbe), en god thegn, og Tove, sin moder. De ligger begge i denne høj. - Abe (Ebbe) undte Toke sit gods efter sig”. Stenen står i dag i kirkens våbenhus.
Undersøgelsehistorie

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Gunderup-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 246 cm. høj, 74,5 cm. bred og 64,5 cm. tyk. Indskrift på to af stenens sider med to tekstbånd på hver side op mod stenens top. Indskriftens fire tekstlinjer læses fra venstre mod højre med start i det nederste venstre hjørne, idet stenkanten er udnyttet til at dele teksten op i to halvdele. Indskriften lyder i oversættelse: ” Toke rejste disse sten og gjorde disse kumler efter sin måg (stedfader) Abe (Ebbe), en god thegn, og Tove, sin moder. De ligger begge i denne høj. - Abe (Ebbe) undte Toke sit gods efter sig”. Tegnet og omtalt af Skonvig ca. 1629. Stenen stod ifl. Skonvigs tegning på toppen af en lille høj på Fjellerad Mark, men har formentlig stået ved højen, som tidligt blev ødelagt og brugt til kartoffelkule. Den er udgravet i 1898. Stenen står i dag i kirkens våbenhus. Datering: 900-960 / Yngre vikingetid.


Billeder

Gunderup-sten 1