Gunderup-sten 2
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-127

Fredningsnr.
131370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 800 - 900 e.Kr.)

Fredningstekst
Gunderup-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 225 cm høj, 97 cm bred og 25 cm tyk. Indskriften er placeret på stenens bredside. Indskriften læses nedefra og op. Oversat lyder indskriften: ” Østen satte denne sten efter Asulv, sin fader”. Stenen står i Gunderup kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Gunderup-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 225 cm. høj, 97 cm. bred og 25 cm. tyk. Indskriften er placeret på stenens bredside. Indskriftens placering langs kanten af stenen peger typologisk mod ældre vikingetid. Indskriften læses nedefra og op. Oversat lyder indskriften: ” Østen satte denne sten efter Asulv, sin fader”. Brugen af b-runen for forventet f-rune i ąsulb "Asulf" er påfaldende. Eventuelt kan det tolkes som et arkaisk træk ved indskriften. I ordet abt 'æft' kan der eventuelt foreligge en overgang af /ft/ til /pt/ som det kendes fra vestnordisk samt sporadisk i runesvensk. Runesten genanvendt som bygningselement i Gunderup kirkelade. Stenen sad ca. 1627 i Gunderup Kirkelade. Da Abildgaard tegnede den i 1769, lå den på kirkegårdsdiget med indskriften nedad, ved Wimmers undersøgelse var den rejst omtrent samme sted, men siden 1895 har den stået i Gunderup kirkes våbenhus. Datering: 800-900 / Ældre vikingetid.

Litteraturhenvisninger  (0)