Hammel-sten 1
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
160104-46

Fredningsnr.
231250

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Jernalder (dateret 700 - 900 e.Kr.)

Fredningstekst
Hammel-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 71 cm høj og 37 cm bred. Stenen er et fragment, så den oprindelige størrelse kan ikke angives. Stenen er tilhugget som kvader, derfor mangler sidste del af indskriften. Indskriftens placering kan derfor heller ikke afgøres. Indskriften læses fra venstre mod højre og lyder oversat: ”Ulfs sten”. Runestenen er indmuret i kirkemuren i skibets sydlige mur som femte sokkelsten regnet fra den nu tilmurede søndre indgang.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Hammel-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 71 cm. høj og 37 cm. bred. Stenen er et fragment, så den oprindelige størrelse kan ikke angives. Stenen er tilhugget som kvader, derfor mangler sidste del af indskriften. Indskriftens placering kan derfor heller ikke afgøres. Indskriften læses fra venstre mod højre og lyder oversat: ”Ulfs sten”. Runestenen er indmuret i kirkemuren. Stenen opdagedes i Hammel kirke i skibets sydlige mur som femte sokkelsten regnet fra den nu tilmurede søndre indgang. Fundår 1863. Datering: 700-900 / Yngre germansk jernalder el. vikingetid. Stenen regnes pga. rejserformlen "N.N.s sten" for at tilhøre den ældre vikingetid, men da stenen er et fragment, kan det ikke afvises, at den kan være yngre.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Ulfs sten.” Dateres vikingetid. Højde 35 cm, bredde 70 cm. Omtalt 1863 som tilhugget sokkelsten, og er endnu i dag indmuret i sydmurens sokkel. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)