Hanning-sten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-235

Fredningsnr.
2603188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Udateret (dateret 1025 - 1250 e.Kr.)

Fredningstekst
Hanning-sten. Runesten af granit. Stenen er 107 cm høj og 47 cm bred. 5 cm af længden er skjult bag skibets mur. Bredden er målt det største sted. Stenen er ikke taget ud af kirkemuren, men ser ud til at være tilhugget på alle sider. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften læses fra venstre mod højre i parallelordning begyndende i nedre højre hjørne og med et afsluttende tekstbånd under den øvrige indskrift. Indskriften er indenfor tekstbåndets rammestreger efter "moþ-|r : sina" forsynet med et hammerornament - en Thorshammer. Indskriften lyder i oversættelse: ” V..., Tues søn, rejste denne sten efter Gyde, sin mor, ...kil h[uggede?]”. Stenen er placeret udvendigt i korets sydmur helt ind mod skibet, i femte stenskifte over soklen (265 cm over jorden).
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Hanning-sten. Runesten af granit. Stenen er 107 cm. høj og 47 cm. bred. 5 cm af længden er skjult bag skibets mur. Bredden er målt det største sted. Stenen er ikke taget ud af kirkemuren, men ser ud til at være tilhugget på alle sider. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften læses fra venstre mod højre i parellelordning begyndende i nedre højre hjørne og med et afsluttende tekstbånd under den øvrige indskrift. Indskriften er indenfor tekstbåndets rammestreger efter "moþ-|r : sina" forsynet med et hammerornament - en Thorshammer. Indskriften lyder i oversættelse: ” V..., Tues søn, rejste denne sten efter Gyde, sin mor, ...kil h[uggede?]”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Stenen er placeret udvendigt i korets sydmur helt ind mod skibet, i femte stenskifte over soklen (265 cm over jorden). Selvom runestenen i århundreder har siddet udvendigt i kirkemuren, blev runerne først indberettet i 1843. Datering: 1025-1250 / Overgangen vikingetid-middelalder.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”V … Tues søn, rejste denne sten efter Gyde, sin mor … kil h(uggede?).” Dateres 1025-1250. Højde 48 cm, bredde 100 cm. Omtalt 1843 som byggeelement i kirken, med en tilhugget rektangulær form. I dag indmuret over korets sydmur. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)