Lem-sten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140906-7

Fredningsnr.
191316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Lem-sten. Runesten af granit. Stenen er 106 cm høj, 54 cm bred og 20-23 cm tyk. Toppen, bunden og bagsiden af stenen er slået af. Forsiden er meget ujævn. En del af runerne er ødelagt. Indskrift på stenens ene bredside. Konturorden begyndende i stenens nederste venstre hjørne. I oversættelse lyder indskriften: ” [?Th... ?rejste] denne sten efter sin bror Urik/Vrik”. Stenen står i kirkens våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Lem-sten. Runesten af granit. Stenen er 106 cm. høj, 54 cm. bred og 20-23 cm. tyk. Toppen, bunden og bagsiden af stenen er slået af. Forsiden er meget ujævn. 50 år før runerne blev opdaget blev der anlagt en trappe ved kirkegårdsgærdet. Stenhuggeren har dengang med sin knushammer ødelagt størsteparten af de runer, som ikke var dækket af trappen. Indskrift på stenens ene bredside. Konturorden begyndende i stenens nederste venstre hjørne. I oversættelse lyder indskriften: ” [?Th... ?rejste] denne sten efter sin bror Urik/Vrik”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Indberettet 1957, opdaget et par år før af graver Axel Schou i det sydlige gærde til kirkegårdstrappen ned mod skolen, hvor runerne vendte ud mod trappen. Stenen står i dag i kirkens våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
(Th?) … (rejste?) denne sten efter sin bro Urik (evt. Vrik)” Dateres 970-1020. Højde 106 cm, bredde 55 cm. Opdaget 1957 af graver Axel Schou i et sydligt gærde til kirkegårdstrappen hvor runerne vendte udadtil. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2017.

Litteraturhenvisninger  (0)