Nylarsker-sten 1
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-661

Fredningsnr.
5334103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1075 - 1125 e.Kr.)

Fredningstekst
Nylarsker-sten 1. Alternativ titel Ny Larsker-stenen II. Runesten af sandsten. Stenen er 260 cm høj, 118 cm bred og 20 cm tyk. Højden er målt over gulvet. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil, mandelformet øje) og hale samt et centralt placeret processionskors. Hoved, hale og korsstamme sammenholdes af et kobbel. Indskriften, som er placeret på stenens bredside, er indfattet i runeslange og processionskors og løber desuden i en linje uden for korsstammen til højre for denne. Indskriften lyder i oversættelse: ” Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard); han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?). Denne sten skal stå efter (dvs. til minde)”. Stenen står i våbenhuset i Nylarskirke sammen med Nylarsker-sten 2.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Nylarsker-sten 1. Alternativ titel Ny Larsker-stenen II. Runesten af sandsten. Stenen er 260 cm. høj, 118 cm. bred og 20 cm. tyk. Højden er målt over gulvet. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil, mandelformet øje) og hale samt et centralt placeret processionskors. Hoved, hale og korsstamme sammenholdes af et kobbel. Indskriften, som er placeret på stenens bredside, er indfattet i runeslange og processionskors og løber desuden i en linje uden for korsstammen til højre for denne. Indskriften lyder i oversættelse: ” Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard); han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?). Denne sten skal stå efter (dvs. til minde)”. Indskriften er opbygget af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Den afsluttende stenformel er formuleret som et rytmisk vers (fornyrðislag). Også forudgående sætning kan være formuleret på rytmisk grundlag. Fundår 1643. Runestenen er tidligst omtalt i Ole Worms Monumenta Danica. Dengang lå den i gulvet i Nylarskirkens våbenhus, hvor den nu er rejst. Står i dag i våbenhuset i Nylarskirke sammen med Nylarsker-sten 2 (Bh 34). Datering: 1075-1125 - Overgangen vikingetid/middelalder. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngste sten i gruppen.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (evt. Halvard), han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?). Denne sten skal stå efter (dvs. til minde).” Dateres 1075-1125. Højde 260 cm, bredde 118 cm. Omtalt 1643 i Ole Worms ’Monumenta Danica’. Oprindeligt fundet i gulvet, i dag er stenen rejst i våbenhuset. Stenen prydes af en runeslange, der løber ind i et processionskors. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)