Sønder Vissing-sten 2
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-265

Fredningsnr.
261130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Sønder Vissing-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 157 cm høj, 63 cm bred og 38 cm tyk. Stenen har adskillige skålformede fordybninger til højre for indskriften. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriftsiden er slidt. Indskriften løber i parallelle linjer og ender i udviskede spiraler. Indskriften lyder i oversættelse: ” Toke gjorde disse kumler efter sin fader Abe (Ebbe), en klog mand”. Står i kirkens våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Sønder Vissing-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 157 cm. høj, 63 cm. bred og 38 cm. tyk. Runestenen har været udsat for en del slid, da den har ligget med indskrift-siden opad. Stenen er formentligt genbrugt som runesten, da den har adskillige skålformede fordybninger til højre for indskriften. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. De parallelle linjer læses i bustrofedon begyndende nedefra yderst i venstre side. Rammelinjerne ender i temmelig udviskede spiraler. Indskriften lyder i oversættelse: ” Toke gjorde disse kumler efter sin fader Abe (Ebbe), en klog mand”. Runesten genanvendt som tærskelsten i kirkegårdsporten. Stenen blev opdaget sammen med Sønder Vissing-sten 1 i 1836. Den lå i kirkegårdsporten lige midt i indgangen. Står i dag i kirkens våbenhus. Datering: 900-1020 / Vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Toke gjorde disse kumler efter sin fader Abe, en klog mand.” Dateres 900-1020. Højde 157 cm, bredde 63 cm. Omtalt 1836, henlagt midt i kirkegårdsporten. Senere rejst i våbenhuset. Stenen prydes af spiralornamentik øverst og nederst, samt af en række skåltegn fra bronzealderen langs stenens ene side. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)