Hesselager
Administrative oplysninger

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090105-206

Fredningsnr.
391823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca. 40 x 40 x 111 cm. På fronten er indhugget Christian d. 9´s monogram der er opmalet i guld og teksten "2 MIIL FRA SVENDBORG" opmalet i rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys brunlig granit. I pæn stand. Påskrift under krone: CR IX 2 MIIL FRA SVENDBORG Mål: 3 31,5x31,5 39,5x39,5 108 17 75

Litteraturhenvisninger  (0)