Vindinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-187

Fredningsnr.
371844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca. 42 x 29 x 132 cm. På fronten er indhugget Christian d. IX´s monogram og teksten "4 MIIL FRA SVENDBORG". Monogrammet er opmalet med guld, mens teksten er opmalet i rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys-letbrunlig granit. I pæn stand men trænger til opfriskning, især af initialer. Påskrift under krone: CR IX 4 MIIL FRA SVENDBORG Mål: 2,5 32X29 41,5X29 129,5 16 75

Litteraturhenvisninger  (0)