Ollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090509-48

Fredningsnr.
401617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca-42 x 42 x 87 cm. På fronten er indhugget Christian d. 9´s monogram der er opmalet i guld og tallet "1" opmalet i rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen pyramidestub. Rødbrunlig granit. I pæn stand. Påskrift under krone: CR IX 1 Mål: 2 27x27 36,5x36 71 4 42x42x10 8,5 55,5

Litteraturhenvisninger  (0)