Sjelle-sten

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
150104-16

Fredningsnr.
241316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)
Fredningstekst

Sjelle-sten. Alternativ titel Sjælle-stenen. Runesten af granit. Stenen er 163 cm høj (målt over gulvet) og 53 cm bred. Indskriften er placeret på stenens bredside. Et maskemotiv er komponeret sammen med indskriften. Stenen er temmelig slidt, det nederste af masken og de midterste runer er vanskelige at se. Indskriften lyder i oversættelse: ” Frøsten statte denne sten efter sin "lagsmand" Gyrd, Sigvaldes broder; ... Tvegges/drengenes(?)... på... hede/ed (hede eller landtunge)”. Står i våbenhuset til Sjelle Kirke.
Undersøgelsehistorie

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Sjelle-sten. Alternativ titel Sjælle-stenen. Runesten af granit. Stenen er 163 cm. høj (målt over gulvet) og 53 cm. bred. Indskriften er placeret på stenens bredside. Indskriften begynder i stenens nederste venstre hjørne. Første- og andenlinjen følger stenens kontur. Linjerækkefølgen er blandet: 5,1,4,3,2 (bustrofisk). 5-linjen tilføjet uden for rammen. Et maskemotiv er komponeret sammen med indskriften. Stenen er temmelig slidt, det nederste af masken og de midterste runer er vanskelige at se. Indskriften lyder i oversættelse: ” Frøsten statte denne sten efter sin "lagsmand" Gyrd, Sigvaldes broder; ... Tvegges/drengenes(?)... på... hede/ed (hede eller landtunge)”. Runesten genanvendt som tærskelsten i kirke. Runestenen er en af de tidligst omtalte. Anders Sørensen Vedel fortæller 1591, at der i Sjelle kirke fandtes "en temmelig lang Kampesteen, liggendis strax inden Kircke Dørren..., hvilcken tilforn haffde ligget op imod Choret”. Står i dag i våbenhuset til Sjelle Kirke. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid. Maskemotivet forekommer ofte på genstande ornamenteret i Mammen-stil, dateret til ca. 950-1000. Rune- og sprogformerne tyder ligeledes på en senvikingetidig datering.


Billeder

Sjelle sten (ældre foto)